část obce Svahy

Identifikace

ICZUJ: 561134
KODCOB: 159859
ID31: 12700
ID32: 12700
GPS: JTSK (Y, X): 860679, 1054970
S-42 (Y, X): 3343333.082, 5523857.695
UTM (Y, X): 343273.3006, 5521508.1660
Šířka/Délka: 49° 49' 31.8373088400", 12° 49' 15.3010798500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVAHY v r. 1869 pod názvem Hangendorf osada obce Vysoké Sedliště v okr. Planá, v r. 1880-1930 pod názvem Hangendorf obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Mariánské Lázně, v r. 1961-1976 obec v okr. Tachov, od 30.4.1976 část obce Planá v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Hangendorf
část obce Svahy

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!