část obce Planá

Identifikace

ICZUJ: 561134
KODCOB: 121282
ID31: 12699
ID32: 12699
GPS: JTSK (Y, X): 865401, 1049398
S-42 (Y, X): 3337931.183, 5528777.333
UTM (Y, X): 337873.6003, 5526425.8000
Šířka/Délka: 49° 52' 5.7772436530", 12° 44' 37.8395027500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLANÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Mariánské Lázně, od r. 1961 obec v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Planá

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!