část obce Kříženec

Identifikace

ICZUJ: 561134
KODCOB: 121266
ID31: 12696
ID32: 12696
GPS: JTSK (Y, X): 862601, 1048520
S-42 (Y, X): 3340595.879, 5530008.875
UTM (Y, X): 340537.2115, 5527656.8410
Šířka/Délka: 49° 52' 48.1821536400", 12° 46' 49.3472939600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘÍŽENEC v r. 1869-1890 pod názvem Kiesenreith t. Kříženec obec v okr. Planá, v r. 1900-1910 pod názvem Kiesenreuth obec v okr. Planá, v r. 1921-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Mariánské Lázně, od r. 1961 část obce Planá v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Kiesenreith
část obce Kiesenreuth
část obce Kříženec

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!