část obce Klíčov

Identifikace

ICZUJ: 541559
KODCOB: 067661
ID31: 12649
ID32: 12649
GPS: JTSK (Y, X): 868931, 1056120
S-42 (Y, X): 3335294.856, 5521654.183
UTM (Y, X): 335238.3487, 5519305.5500
Šířka/Délka: 49° 48' 12.8224408000", 12° 42' 36.8207761600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLÍČOV v r. 1869-1880 osada obce Kocov v okr. Planá, v r. 1890-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Tachov, v r. 1961-1979 část obce Kočov v okr. Tachov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Planá v okr. Tachov, od 24.11.1990 část obce Kočov v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Klíčov

Nadřazená místa

obec Kočov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!