část obce Janov

Identifikace

ICZUJ: 541559
KODCOB: 406848
ID31: 12648
ID32: 12648
GPS: JTSK (Y, X): 865700, 1057600
S-42 (Y, X): 3338690.755, 5520602.063
UTM (Y, X): 338632.8642, 5518253.8590
Šířka/Délka: 49° 47' 42.1149434400", 12° 45' 28.0849768200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JANOV v r. 1869-1910 pod názvem Johannesdorf osada obce Kocov v okr. Planá, v r. 1921-1930 osada obce Kočov v okr. Planá, v r. 1950-1979 osada obce Kočov v okr. Tachov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Planá v okr. Tachov, od 24.11.1990 část obce Kočov v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Janov
část obce Johannesdorf

Nadřazená místa

obec Kočov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!