část obce Skviřín

Identifikace

ICZUJ: 560758
KODCOB: 007382
ID31: 12591
ID32: 12591
GPS: JTSK (Y, X): 863096, 1066979
S-42 (Y, X): 3342481.940, 5511633.239
UTM (Y, X): 342422.5071, 5509288.6880
Šířka/Délka: 49° 42' 55.6584403800", 12° 48' 50.5589668700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKVIŘÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Tachov, od r. 1961 část obce Bor v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Skviřín

Nadřazená místa

obec Bor

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!