část obce Nový Dvůr

Identifikace

ICZUJ: 560758
KODCOB: 007374
ID31: 12589
ID32: 12589
GPS: JTSK (Y, X): 865079, 1069948
S-42 (Y, X): 3340897.214, 5508432.533
UTM (Y, X): 340838.4272, 5506089.2850
Šířka/Délka: 49° 41' 10.6379121700", 12° 47' 36.2032172200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÝ DVŮR v r. 1869-1910 osada obce Voznice v okr. Tachov, v r. 1921-1950 osada obce Boječnice v okr. Tachov, od r. 1961 část obce Bor v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Nový Dvůr

Nadřazená místa

obec Bor

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!