část obce Lhota

Identifikace

ICZUJ: 560758
KODCOB: 115967
ID31: 12583
ID32: 12583
GPS: JTSK (Y, X): 864866, 1061796
S-42 (Y, X): 3340058.507, 5516546.903
UTM (Y, X): 340000.0603, 5514200.3500
Šířka/Délka: 49° 45' 32.2790015000", 12° 46' 42.4214556700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHOTA v r. 1869 osada obce Damnov v okr. Planá, v r. 1880-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Bezděkov v okr. Tachov, v r. 1961-1979 část obce Ostrov v okr. Tachov, od 1.1.1980 část obce Bor v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Lhota

Nadřazená místa

obec Bor

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!