část obce Žilov

Identifikace

ICZUJ: 559709
KODCOB: 196975
ID31: 12451
ID32: 12451
GPS: JTSK (Y, X): 825435, 1058829
S-42 (Y, X): 3378791.370, 5524566.891
UTM (Y, X): 378717.1507, 5522217.0780
Šířka/Délka: 49° 50' 24.3594329900", 13° 18' 47.6560904800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽILOV v r. 1869 pod názvem Žílov obec v okr. Plzeň, v r. 1880-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Žilov

Nadřazená místa

obec Žilov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1738-1784), Mutějovice 3, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Mutějovice 3, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1745-1784), Mutějovice 3, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!