část obce Stýskaly

Identifikace

ICZUJ: 559709
KODCOB: 196959
ID31: 12450
ID32: 12450
GPS: JTSK (Y, X): 826609, 1058715
S-42 (Y, X): 3377612.157, 5524528.862
UTM (Y, X): 377538.4177, 5522179.0650
Šířka/Délka: 49° 50' 22.2663560100", 13° 17' 48.7103813400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STÝSKALY v r. 1869 pod názvem Stejskal osada obce Žílov v okr. Plzeň, v r. 1880 pod názvem Stejskal osada obce Žilov v okr. Plzeň, v r. 1890 pod názvem Stejskaly osada obce Žilov v okr. Plzeň, v r. 1900-1930 osada obce Žilov v okr. Plzeň, v r. 1950 osada obce Žilov v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 část obce Žilov v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Stejskal
část obce Stejskaly
část obce Stýskaly

Nadřazená místa

obec Žilov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!