část obce Žihle

Identifikace

ICZUJ: 559695
KODCOB: 196894
ID31: 12449
ID32: 12449
GPS: JTSK (Y, X): 817615, 1036967
S-42 (Y, X): 3383735.111, 5547259.143
UTM (Y, X): 383658.8759, 5544900.0910
Šířka/Délka: 50° 2' 42.0426178200", 13° 22' 30.3212316800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽIHLE v r. 1869 obec v okr. Podbořany, v r. 1880-1910 pod názvem Žíhle obec v okr. Podbořany, v r. 1921-1930 obec v okr. Podbořany, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Žihle

Nadřazená místa

obec Žihle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!