část obce Přehořov

Identifikace

ICZUJ: 559695
KODCOB: 196886
ID31: 12448
ID32: 12448
GPS: JTSK (Y, X): 817508, 1038801
S-42 (Y, X): 3384077.205, 5545453.672
UTM (Y, X): 384000.8308, 5543095.3550
Šířka/Délka: 50° 1' 43.8718722900", 13° 22' 49.4732666100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEHOŘOV v r. 1869 osada obce Žihle v okr. Podbořany, v r. 1880-1930 obec v okr. Podbořany, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Žihle v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Přehořov

Nadřazená místa

obec Žihle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!