část obce Nový Dvůr

Identifikace

ICZUJ: 559695
KODCOB: 196860
ID31: 12446
ID32: 12446
GPS: JTSK (Y, X): 820935, 1035732
S-42 (Y, X): 3380282.928, 5548057.077
UTM (Y, X): 380208.0979, 5545697.7000
Šířka/Délka: 50° 3' 5.3922136880", 13° 19' 35.9942409000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÝ DVŮR v r. 1869-1921 osada obce Tis v okr. Žlutice, v r. 1930 osada obce Tis u Blatna v okr. Žlutice, v r. 1950 osada obce Tis u Blatna v okr. Podbořany, od r. 1961 část obce Žihle v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Nový Dvůr

Nadřazená místa

obec Žihle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!