část obce Kalec

Identifikace

ICZUJ: 559695
KODCOB: 196851
ID31: 12445
ID32: 12445
GPS: JTSK (Y, X): 821334, 1039016
S-42 (Y, X): 3380309.652, 5544748.147
UTM (Y, X): 380234.8115, 5542390.1170
Šířka/Délka: 50° 1' 18.3630424400", 13° 19' 41.0564335900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KALEC v r. 1869-1910 osada obce Hluboké v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 osada obce Hluboká v okr. Kralovice, v r. 1950 osada obce Hluboká v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Žihle v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kalec

Nadřazená místa

obec Žihle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!