část obce Senec

Identifikace

ICZUJ: 559679
KODCOB: 193615
ID31: 12442
ID32: 12442
GPS: JTSK (Y, X): 818753, 1064551
S-42 (Y, X): 3386155.944, 5519751.139
UTM (Y, X): 386078.7267, 5517403.2880
Šířka/Délka: 49° 47' 53.7500638800", 13° 25' 1.1659072370"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SENEC v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 osada obce Zruč v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1991 část obce Zruč v okr. Plzeň-sever, od 1.7.1991 část obce Zruč-Senec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Senec

Nadřazená místa

obec Zruč-Senec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!