část obce Zbůch

Identifikace

ICZUJ: 559661
KODCOB: 191957
ID31: 12441
ID32: 12441
GPS: JTSK (Y, X): 834393, 1075638
S-42 (Y, X): 3372069.562, 5506740.205
UTM (Y, X): 371998.0825, 5504397.6510
Šířka/Délka: 49° 40' 42.6155535500", 13° 13' 32.5005326600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZBŮCH v r. 1869-1910 pod názvem Zbuch obec v okr. Stříbro, v r. 1921-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Stod, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Zbůch

Nadřazená místa

obec Zbůch

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!