část obce Zahrádka

Identifikace

ICZUJ: 578827
KODCOB: 190179
ID31: 12439
ID32: 12439
GPS: JTSK (Y, X): 831964, 1053242
S-42 (Y, X): 3371595.801, 5529268.564
UTM (Y, X): 371524.5111, 5526916.8360
Šířka/Délka: 49° 52' 51.0662187100", 13° 12' 42.1043102500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZAHRÁDKA v r. 1869-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1980 obec v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-31.12.1991 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Zahrádka

Nadřazená místa

obec Zahrádka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!