část obce Mostice

Identifikace

ICZUJ: 578827
KODCOB: 190161
ID31: 12438
ID32: 12438
GPS: JTSK (Y, X): 831401, 1053713
S-42 (Y, X): 3372214.899, 5528873.814
UTM (Y, X): 372143.3568, 5526522.2470
Šířka/Délka: 49° 52' 38.7729101000", 13° 13' 13.5682943600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MOSTICE v r. 1869-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1980 část obce Zahrádka v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-31.12.1991 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 část obce Zahrádka v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Mostice

Nadřazená místa

obec Zahrádka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!