část obce Hůrky

Identifikace

ICZUJ: 578827
KODCOB: 190152
ID31: 12437
ID32: 12437
GPS: JTSK (Y, X): 833910, 1052551
S-42 (Y, X): 3369576.495, 5529703.540
UTM (Y, X): 369506.0271, 5527351.6350
Šířka/Délka: 49° 53' 3.5656658000", 13° 11' 0.4834325340"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HŮRKY v r. 1869 osada obce Zahrádka v okr. Kralovice, v r. 1880-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1980 část obce Zahrádka v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-31.12.1991 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 část obce Zahrádka v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hůrky

Nadřazená místa

obec Zahrádka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!