část obce Vysoká Libyně

Identifikace

ICZUJ: 530280
KODCOB: 188077
ID31: 12436
ID32: 12436
GPS: JTSK (Y, X): 812639, 1040311
S-42 (Y, X): 3389101.248, 5544582.270
UTM (Y, X): 389022.8280, 5542224.3090
Šířka/Délka: 50° 1' 19.1249325800", 13° 27' 2.7036806680"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VYSOKÁ LIBYNĚ v r. 1869-1910 pod názvem Libyně obec v okr. Podbořany, v r. 1921-1930 obec v okr. Podbořany, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-30.6.1985 část obce Bílov v okr. Plzeň-sever, 1.7.1985-31.12.1992 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1993 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hochlibin
část obce Libyně
část obce Libyně
část obce Lybiň
část obce Vysoká Libyně

Nadřazená místa

obec Vysoká Libyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!