část obce Hadačka

Identifikace

ICZUJ: 566969
KODCOB: 187682
ID31: 12434
ID32: 12434
GPS: JTSK (Y, X): 813419, 1046626
S-42 (Y, X): 3389140.050, 5538217.850
UTM (Y, X): 389061.6156, 5535862.4800
Šířka/Délka: 49° 57' 53.2388850800", 13° 27' 11.2630408500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HADAČKA v r. 1869-1930 osada obce Výrov v okr. Kralovice, v r. 1950 osada obce Výrov v okr. Plasy, v r. 1961-1980 část obce Výrov v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 část obce Výrov v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hadačka

Nadřazená místa

obec Výrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!