část obce Radimovice

Identifikace

ICZUJ: 559628
KODCOB: 187364
ID31: 12432
ID32: 12432
GPS: JTSK (Y, X): 833022, 1056392
S-42 (Y, X): 3370951.758, 5526007.702
UTM (Y, X): 370880.7311, 5523657.3020
Šířka/Délka: 49° 51' 5.0779026170", 13° 12' 13.7752909700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADIMOVICE v r. 1869 pod názvem Radímovice obec v okr. Stříbro, v r. 1880 obec v okr. Stříbro, v r. 1890 pod názvem Radlovice obec v okr. Stříbro, v r. 1900-1910 pod názvem Radímovice obec v okr. Stříbro, v r. 1921-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Radimovice
část obce Radlovice

Nadřazená místa

obec Všeruby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!