část obce Popovice

Identifikace

ICZUJ: 559628
KODCOB: 053708
ID31: 12431
ID32: 12431
GPS: JTSK (Y, X): 835579, 1055597
S-42 (Y, X): 3368312.972, 5526467.175
UTM (Y, X): 368243.0192, 5524116.5870
Šířka/Délka: 49° 51' 17.8745406400", 13° 10' 1.1884412030"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POPOVICE v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1910 pod názvem Poplovice obec v okr. Stříbro, v r. 1921-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 osada obce Chrančovice v okr. Stříbro, v r. 1961-1980 část obce Chrančovice v okr. Plzeň-sever, od 1.7.1980 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Poplovice
část obce Popovice

Nadřazená místa

obec Všeruby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!