část obce Kokořov

Identifikace

ICZUJ: 559628
KODCOB: 300446
ID31: 12430
ID32: 12430
GPS: JTSK (Y, X): 828773, 1058688
S-42 (Y, X): 3375462.111, 5524277.102
UTM (Y, X): 375389.2477, 5521927.4070
Šířka/Délka: 49° 50' 12.5270421100", 13° 16' 1.4505322560"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOKOŘOV v r. 1869-1981 se jako osada neuvádí, od 1.1.1982 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kokořov

Nadřazená místa

obec Všeruby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!