část obce Všehrdy

Identifikace

ICZUJ: 566497
KODCOB: 187020
ID31: 12426
ID32: 12426
GPS: JTSK (Y, X): 804070, 1048142
S-42 (Y, X): 3398608.575, 5537917.010
UTM (Y, X): 398526.2853, 5535561.7630
Šířka/Délka: 49° 57' 49.5690138500", 13° 35' 6.4828223070"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VŠEHRDY v r. 1869-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-23.11.1990 část obce Kozojedy v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Všehrdy

Nadřazená místa

obec Všehrdy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!