část obce Vochov

Identifikace

ICZUJ: 559601
KODCOB: 184420
ID31: 12425
ID32: 12425
GPS: JTSK (Y, X): 829292, 1067580
S-42 (Y, X): 3376091.942, 5515389.951
UTM (Y, X): 376018.8234, 5513043.8750
Šířka/Délka: 49° 45' 25.4807363400", 13° 16' 43.1580158500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VOCHOV v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1966 část obce Křimice v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1967 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Vochov

Nadřazená místa

obec Vochov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!