část obce Velečín

Identifikace

ICZUJ: 578924
KODCOB: 177661
ID31: 12424
ID32: 12424
GPS: JTSK (Y, X): 815243, 1034020
S-42 (Y, X): 3385708.889, 5550487.577
UTM (Y, X): 385631.8496, 5548127.2110
Šířka/Délka: 50° 4' 27.8672458300", 13° 24' 6.0119615070"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELEČÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Podbořany, v r. 1961-1980 obec v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-31.12.1991 část obce Žihle v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Velečín
část obce Welletschün

Nadřazená místa

obec Velečín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!