část obce Podmokly

Identifikace

ICZUJ: 559563
KODCOB: 174394
ID31: 12415
ID32: 12415
GPS: JTSK (Y, X): 834515, 1054300
S-42 (Y, X): 3369201.476, 5527890.715
UTM (Y, X): 369131.1615, 5525539.5480
Šířka/Délka: 49° 52' 4.6265942610", 13° 10' 43.9142563400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODMOKLY v r. 1869-1921 osada obce Úněšov v okr. Stříbro, v r. 1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Úněšov v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Podmokly

Nadřazená místa

obec Úněšov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!