část obce Úlice

Identifikace

ICZUJ: 559555
KODCOB: 174211
ID31: 12409
ID32: 12409
GPS: JTSK (Y, X): 838515, 1065729
S-42 (Y, X): 3366704.923, 5516038.640
UTM (Y, X): 366635.6263, 5513692.2990
Šířka/Délka: 49° 45' 39.2359817000", 13° 8' 53.6160376300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚLICE v r. 1869-1880 obec v okr. Stříbro, v r. 1890 pod názvem Ulice obec v okr. Stříbro, v r. 1900-1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Úlice

Nadřazená místa

obec Úlice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!