část obce Kníje

Identifikace

ICZUJ: 559555
KODCOB: 174190
ID31: 12407
ID32: 12407
GPS: JTSK (Y, X): 836979, 1066166
S-42 (Y, X): 3368284.829, 5515802.914
UTM (Y, X): 368214.8892, 5513456.6690
Šířka/Délka: 49° 45' 32.8641215000", 13° 10' 12.8017697300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KNÍJE v r. 1869-1950 obec v okr. Stříbro, v r. 1961-1965 část obce Doubrava v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1966 část obce Úlice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kníje

Nadřazená místa

obec Úlice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!