část obce Hracholusky

Identifikace

ICZUJ: 559555
KODCOB: 174173
ID31: 12405
ID32: 12405
GPS: JTSK (Y, X): 837269, 1063563
S-42 (Y, X): 3367662.038, 5518347.638
UTM (Y, X): 367592.3509, 5516000.3570
Šířka/Délka: 49° 46' 54.6934948000", 13° 9' 38.5859762100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRACHOLUSKY v r. 1869 osada obce Dolany v okr. Stříbro, v r. 1880-1910 osada obce Rajová v okr. Stříbro, v r. 1921 osada obce Rájov v okr. Stříbro, v r. 1930-1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Úlice v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Hracholusky

Nadřazená místa

obec Úlice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!