část obce Kračín

Identifikace

ICZUJ: 559482
KODCOB: 167070
ID31: 12397
ID32: 12397
GPS: JTSK (Y, X): 821095, 1031304
S-42 (Y, X): 3379554.554, 5552428.909
UTM (Y, X): 379480.0203, 5550067.7510
Šířka/Délka: 50° 5' 26.2960670300", 13° 18' 54.4431682300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRAČÍN v r. 1869-1930 obec v okr. Žlutice, v r. 1950 obec v okr. Podbořany, v r. 1961-1980 část obce Tis u Blatna v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Žihle v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 část obce Tis u Blatna v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Kračín

Nadřazená místa

obec Tis u Blatna

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!