část obce Tatiná

Identifikace

ICZUJ: 578983
KODCOB: 196967
ID31: 12395
ID32: 12395
GPS: JTSK (Y, X): 826248, 1057738
S-42 (Y, X): 3377844.495, 5525544.456
UTM (Y, X): 377770.6615, 5523194.2460
Šířka/Délka: 49° 50' 55.2935319000", 13° 17' 59.1801646400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TATINÁ v r. 1869-1890 pod názvem Tatina obec v okr. Plzeň, v r. 1900-1910 pod názvem Tatina t. Tatinná obec v okr. Plzeň, v r. 1921-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1991 část obce Žilov v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Tatiná
část obce Tatinná

Nadřazená místa

obec Tatiná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!