část obce Štichovice

Identifikace

ICZUJ: 578797
KODCOB: 163759
ID31: 12394
ID32: 12394
GPS: JTSK (Y, X): 823855, 1043566
S-42 (Y, X): 3378394.373, 5539910.359
UTM (Y, X): 378320.3135, 5537554.2990
Šířka/Délka: 49° 58' 40.4578876600", 13° 18' 10.3988807500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŠTICHOVICE v r. 1869 obec v okr. Kralovice, v r. 1880-1890 pod názvem Stichovice obec v okr. Kralovice, v r. 1900-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-31.12.1991 část obce Manětín v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Stichovice
část obce Štichovice

Nadřazená místa

obec Štichovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!