část obce Slatina

Identifikace

ICZUJ: 566748
KODCOB: 054577
ID31: 12391
ID32: 12391
GPS: JTSK (Y, X): 800264, 1046363
S-42 (Y, X): 3402154.887, 5540171.293
UTM (Y, X): 402071.1532, 5537815.1290
Šířka/Délka: 49° 59' 4.6413964260", 13° 38' 2.2997549960"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SLATINA v r. 1869-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1990 část obce Chříč v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Slacina
část obce Slatina

Nadřazená místa

obec Slatina

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1649-1667), ČISTÁ 1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!