část obce Rochlov

Identifikace

ICZUJ: 559423
KODCOB: 140554
ID31: 12388
ID32: 12388
GPS: JTSK (Y, X): 839189, 1069010
S-42 (Y, X): 3366458.787, 5512697.256
UTM (Y, X): 366389.5912, 5510352.2760
Šířka/Délka: 49° 43' 50.9459935400", 13° 8' 45.4467587700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROCHLOV v r. 1869-1950 obec v okr. Stříbro, v r. 1961-1980 obec v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Blatnice v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Rochlov

Nadřazená místa

obec Rochlov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1667-1686), ČISTÁ 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!