část obce Radějovice

Identifikace

ICZUJ: 559393
KODCOB: 134546
ID31: 12386
ID32: 12386
GPS: JTSK (Y, X): 845062, 1072072
S-42 (Y, X): 3361027.315, 5508903.639
UTM (Y, X): 360960.3311, 5506560.2030
Šířka/Délka: 49° 41' 43.7996310000", 13° 4' 19.2466557200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADĚJOVICE v r. 1869-1910 pod názvem Raděvice obec v okr. Stříbro, v r. 1921-1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Přehýšov v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Radějovice
část obce Raděvice

Nadřazená místa

obec Přehýšov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!