část obce Potvorov

Identifikace

ICZUJ: 530247
KODCOB: 126535
ID31: 12383
ID32: 12383
GPS: JTSK (Y, X): 816374, 1040408
S-42 (Y, X): 3385408.829, 5544005.513
UTM (Y, X): 385331.9125, 5541647.7860
Šířka/Délka: 50° 0' 57.9482715000", 13° 23' 57.9076346400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POTVOROV v r. 1869-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, v r. 1961-1975 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1976-30.6.1985 část obce Bílov v okr. Plzeň-sever, 1.7.1985-31.12.1992 část obce Kralovice v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1993 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Potvorov

Nadřazená místa

obec Potvorov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1649-1667), ČISTÁ 1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!