část obce Rájov

Identifikace

ICZUJ: 559377
KODCOB: 122815
ID31: 12382
ID32: 12382
GPS: JTSK (Y, X): 838823, 1062956
S-42 (Y, X): 3366042.384, 5518749.691
UTM (Y, X): 365973.3564, 5516402.2450
Šířka/Délka: 49° 47' 6.4070573330", 13° 8' 17.1699010400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RÁJOV v r. 1869 pod názvem Rajová osada obce Dolany v okr. Stříbro, v r. 1880-1910 pod názvem Rajová obec v okr. Stříbro, v r. 1921 obec v okr. Stříbro, v r. 1930-1950 osada obce Dolany v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Pňovany v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Rájov
část obce Rajová

Nadřazená místa

obec Pňovany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!