část obce Málkovice

Identifikace

ICZUJ: 559334
KODCOB: 119288
ID31: 12365
ID32: 12365
GPS: JTSK (Y, X): 839550, 1055090
S-42 (Y, X): 3364308.584, 5526458.939
UTM (Y, X): 364240.2613, 5524108.3540
Šířka/Délka: 49° 51' 14.3910154100", 13° 6' 40.8413106000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MÁLKOVICE v r. 1869-1890 pod názvem Malkovice osada obce Skupeč v okr. Teplá, v r. 1900-1910 pod názvem Malkovice osada obce Skupeč v okr. Planá, v r. 1921-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Stříbro, od r. 1961 část obce Pernarec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Málkovice

Nadřazená místa

obec Pernarec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!