část obce Ostrov u Bezdružic

Identifikace

ICZUJ: 559326
KODCOB: 116041
ID31: 12360
ID32: 12360
GPS: JTSK (Y, X): 843680, 1049241
S-42 (Y, X): 3359458.766, 5531729.446
UTM (Y, X): 359392.4179, 5529376.7140
Šířka/Délka: 49° 54' 0.8521397170", 13° 2' 31.3042566200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSTROV U BEZDRUŽIC v r. 1869 pod názvem Ostrov osada obce Pláň v okr. Teplá, v r. 1880-1890 pod názvem Ostrov obec v okr. Teplá, v r. 1900-1930 pod názvem Ostrov obec v okr. Planá, v r. 1950 obec v okr. Stříbro, v r. 1961-1985 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1986-31.12.1991 část obce Krsy v okr. Plzeň-sever, od 1.1.1992 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Ostrov
část obce Ostrov u Bezdružic

Nadřazená místa

obec Ostrov u Bezdružic

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!