část obce Nýřany

Identifikace

ICZUJ: 559300
KODCOB: 406554
ID31: 12357
ID32: 12357
GPS: JTSK (Y, X): 834817, 1071853
S-42 (Y, X): 3371161.628, 5510440.082
UTM (Y, X): 371090.5175, 5508096.0210
Šířka/Délka: 49° 42' 41.6153778500", 13° 12' 42.8432408200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NÝŘANY v r. 1869-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Stod, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Nýřany

Nadřazená místa

obec Nýřany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!