část obce Nevřeň

Identifikace

ICZUJ: 559288
KODCOB: 104353
ID31: 12354
ID32: 12354
GPS: JTSK (Y, X): 828448, 1060300
S-42 (Y, X): 3375991.990, 5522719.919
UTM (Y, X): 375918.9106, 5520370.8580
Šířka/Délka: 49° 49' 22.5450609600", 13° 16' 29.7475373100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEVŘEŇ v r. 1869 pod názvem Nebřeň obec v okr. Plzeň, v r. 1880-1890 pod názvem Nebřem t. Nebřeň obec v okr. Plzeň, v r. 1900 pod názvem Nebřeň obec v okr. Plzeň, v r. 1910 pod názvem Nebřem t. Nebřeň obec v okr. Plzeň, v r. 1921-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1985 obec v okr. Plzeň-sever, 1.1.1986-23.11.1990 část obce Všeruby v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Nebřem
část obce Nebřeň
část obce Nevřeň

Nadřazená místa

obec Nevřeň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!