část obce Nekmíř

Identifikace

ICZUJ: 559270
KODCOB: 102717
ID31: 12353
ID32: 12353
GPS: JTSK (Y, X): 828688, 1056296
S-42 (Y, X): 3375238.540, 5526660.786
UTM (Y, X): 375165.7668, 5524310.1210
Šířka/Délka: 49° 51' 29.4751467300", 13° 15' 47.5042198300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEKMÍŘ v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, od r. 1961 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Nekmíř

Nadřazená místa

obec Nekmíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!