část obce Plachtín

Identifikace

ICZUJ: 559261
KODCOB: 102032
ID31: 12350
ID32: 12350
GPS: JTSK (Y, X): 834405, 1045445
S-42 (Y, X): 3368170.894, 5536688.806
UTM (Y, X): 368100.9973, 5534334.0560
Šířka/Délka: 49° 56' 48.4248282600", 13° 9' 41.5218670700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLACHTÍN v r. 1869-1890 osada obce Preitenstein t. Nečtiny v okr. Kralovice, v r. 1900 pod názvem Plachtin osada obce Preitenstein t. Nečtiny v okr. Kralovice, v r. 1910 osada obce Preitenstein t. Nečtiny v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 osada obce Hrad Nečtiny t. Preitenštejn v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Nečtiny v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Plachtín

Nadřazená místa

obec Nečtiny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!