část obce Leopoldov

Identifikace

ICZUJ: 559261
KODCOB: 406546
ID31: 12346
ID32: 12346
GPS: JTSK (Y, X): 835900, 1041900
S-42 (Y, X): 3366231.659, 5540012.999
UTM (Y, X): 366162.5514, 5537656.8950
Šířka/Délka: 49° 58' 34.4046592300", 13° 8' 0.1500349360"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LEOPOLDOV v r. 1869-1890 pod názvem Leopoldsdorf osada obce Bržín v okr. Kralovice, v r. 1900-1910 pod názvem Leopoldsdorf osada obce Nečtiny v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 osada obce Nečtiny v okr. Kralovice, v r. 1950 osada obce Nečtiny v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Nečtiny v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Leopoldov
část obce Leopoldsdorf

Nadřazená místa

obec Nečtiny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!