část obce Doubravice

Identifikace

ICZUJ: 559261
KODCOB: 101966
ID31: 12342
ID32: 12342
GPS: JTSK (Y, X): 833520, 1040693
S-42 (Y, X): 3368437.266, 5541516.602
UTM (Y, X): 368367.2601, 5539159.8860
Šířka/Délka: 49° 59' 24.8104935200", 13° 9' 48.9336583200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOUBRAVICE v r. 1869-1930 pod názvem Německá Doubravice obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Nečtiny v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Doubravice
část obce Německá Doubravice

Nadřazená místa

obec Nečtiny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!