část obce Březín

Identifikace

ICZUJ: 559261
KODCOB: 101940
ID31: 12340
ID32: 12340
GPS: JTSK (Y, X): 836198, 1043470
S-42 (Y, X): 3366138.092, 5538417.226
UTM (Y, X): 366069.0231, 5536061.7720
Šířka/Délka: 49° 57' 42.7084312800", 13° 7' 57.4549674800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BŘEZÍN v r. 1869-1910 pod názvem Bržín obec v okr. Kralovice, v r. 1921-1930 obec v okr. Kralovice, v r. 1950 obec v okr. Plasy, od r. 1961 část obce Nečtiny v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Bržín
část obce Březín

Nadřazená místa

obec Nečtiny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!