část obce Nadryby

Identifikace

ICZUJ: 559253
KODCOB: 101125
ID31: 12339
ID32: 12339
GPS: JTSK (Y, X): 810727, 1063226
S-42 (Y, X): 3393946.490, 5522098.430
UTM (Y, X): 393866.0999, 5519749.6250
Šířka/Délka: 49° 49' 14.8370584400", 13° 31' 28.2738496800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NADRYBY v r. 1869-1930 obec v okr. Plzeň, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1980 obec v okr. Plzeň-sever, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Hromnice v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Nadryby

Nadřazená místa

obec Nadryby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!