část obce Myslinka

Identifikace

ICZUJ: 566543
KODCOB: 071994
ID31: 12338
ID32: 12338
GPS: JTSK (Y, X): 833686, 1067913
S-42 (Y, X): 3371776.235, 5514493.944
UTM (Y, X): 371704.8731, 5512148.2330
Šířka/Délka: 49° 44' 53.2354047500", 13° 13' 8.7076216850"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MYSLINKA v r. 1869 pod názvem Myslínka obec v okr. Stříbro, v r. 1880-1930 obec v okr. Stříbro, v r. 1950 obec v okr. Plzeň-okolí, v r. 1961-1990 část obce Kozolupy v okr. Plzeň-sever, od 24.11.1990 obec v okr. Plzeň-sever

Alternativní názvy

část obce Myslinka

Nadřazená místa

obec Myslinka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!